Hỗ trợ trực tuyến
KỸ SƯ THỦY SẢN
Mr. LONG: 0919 884 819
BÁC SỸ THÚ Y
Mr. DANH: 0913 170 339
HOTLINE
02513 671 191
Đối tác
NASCA GROUPBài báoBài báoBài báo
TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUY TRÌNH NUÔI TÔM

QUY TRÌNH NUÔI TÔM
* Trong nuôi tôm, kinh nghiệm thực tế được đúc kết như sau: - Nuôi tôm, phải nuôi nước - Nuôi đáy trước, nuôi trồng sau - Cuối cùng mới đến khâu chăm sóc, quản lý. . .

 

  1.      

                                   

  1.  XỬ LÝ TRƯỚC KHI THẢ

Ao:

- Dọn vệ sinh sên đáy. Sát trùng bằng vôi bung.

- Oxydol xịt hoặc tạt: 1kg/ 1000 m3.

- Sát trùng. GLUTAL (BKC, Glutaraldehyde), THK Iodine

- Oxydol: 1 gói/1000 m3.

- Sorbatox: 1-5 kg/1000 m3.

- Bón lót.

  1. TRƯỚC KHI THẢ GIỐNG

- Chuẩn độ mặn.

- pH.

- Khoáng trong ao.: PRETAMIX 1-5 KG/1000m3..

- Stress control: 1-2 lit/ 1000m3.

- Chọn giống phải sạch có độ an toàn sinh học cao.

- P13 - P15: Đồng đều.

  1. GIAI ĐOẠN NHẠY CẢM CẦN PHÒNG BỆNH TỪ 1- 45 NGÀY SAU KHI THẢ

a. Ngày 1 - 15

Trong giai đoạn này phải quan tâm thường xuyên đến môi trường:

- Stress control 1lit/1000m3 lặp lại 3- 5 ngày.

- BACTACID: 5g/ kg thức ăn.

- HYDRO YEAST: 5g/ kg thức ăn. Hoặc Florafood: 10g/ kg thức ăn.

- METAVOLIN: 5ml/kg thức ăn.

- EQUIBRIUM: 1-5 ml/kg thức ăn.

Ngày 11-15: nên dùng thêm Enradoxy-C: 10g/kg thức ăn.

b. Ngày 16 - 25.

Ngoài sự quan tâm về khoáng, nhớ chú trong công tác phòng ngừa.

- BACTACID: 5g/ kg thức ăn.

- HYDRO YEAST: 5g/ kg thức ăn. Hoặc Florafood: 10g/ kg thức ăn.

- METAVOLIN: 5ml/kg thức ăn.

- EQUIBRIUM: 1-5 ml/kg thức ăn.

Ngày 21-25: nên dùng thêm Enradoxy-C: 10g/kg thức ăn.

- Oxydol 1 gói/1000m3. Lặp lại 7 ngày một lần.

- Pretamix 1kg/ 1000m3. Tạt xuống ao. Cho ăn: Trộn 10/kg thức ăn.

c. Ngày 26 - 35

- BACTACID: 5g/ kg thức ăn.

- HYDRO YEAST: 5g/ kg thức ăn. Hoặc Florafood: 10g/ kg thức ăn.

- METAVOLIN: 5ml/kg thức ăn.

- EQUIBRIUM: 1-5 ml/kg thức ăn.

Ngày 31-35: nên dùng thêm Enradoxy-C: 10g/kg thức ăn.

- Oxydol 1 gói/1000m3. Lặp lại 7 ngày một lần.

- Pretamix 1kg/ 1000m3. Tạt xuống ao. Cho ăn: trộn 10 g/kg thức ăn.

d. Ngày 36 - 45

- BACTACID: 5g/ kg thức ăn.

- HYDRO YEAST: 5g/ kg thức ăn. Hoặc Florafood: 10g/ kg thức ăn.

- METAVOLIN: 5ml/kg thức ăn.

- EQUIBRIUM: 1-5 ml/kg thức ăn.

Ngày 41-45: nên dùng thêm Enradoxy-C: 10g/kg thức ăn.

- Oxydol 1 gói/1000m3. Lặp lại 7 ngày một lần.

- Pretamix 1kg/1000m3. Tạt xuống ao. Cho ăn: trộn 10g/kg thức ăn.

- Mine canphos: 10 ml/ kg thức ăn.

GHI CHÚ:

Trong quá trình chăn nuôi nếu hiện tượng lột vỏ không đồng đều hay chậm lớn bổ sung ngay: Weight gain: 10g/ kg thức ăn.

4GIAI ĐOẠN SAU TỪ 45 NGÀY ĐẾN XUẤT BÁN

- Trong giai đoạn này cần quan tâm nhiều về đường ruột (phân trắng):

- BACTACID: 5g/ kg thức ăn.

- HYDRO YEAST: 5g/ kg thức ăn. Hoặc Florafood: 10g/ kg thức ăn.

- METAVOLIN: 5ml/kg thức ăn.

- EQUIBRIUM: 1-5 ml/kg thức ăn.

- WEIGHT GAIN: 10 g/ kg thức ăn.

- OXYDOL: 2 GÓI/1000 m3.

Nhu cầu khoáng lúc này rất lớn nên cần phải bổ sung nhiều và hàng ngày.

 

GHI CHÚ:

- Trường hợp cong thân đục cơ:

1. Do stress môi trường.

2. Do thiếu khoáng chất: K, Ca,P và các vitamin nhóm B (B1, B6,B12,PP),selenium.

 

4K is a hot new upgrade for home entertainment that is poised to change the way we consume media. This 4K content will be found in 4K TVs, but also streaming media subscriptions. If you're looking to make an upgrade to your home entertainment, consider a top-of-the-line 55 inch 4K TV. This blog will explore how to find the best 55 inch 4K TV.

 

1. What to look for in a 4K TV

When choosing a 4K TV, there are a few things you should consider. Firstly, you should make sure that you are buying a 4K TV that has the latest and most updated technology. Next, you should make sure that the TV has a 4K HDR rating. This is the best type of technology to have in a 4K TV. Lastly, you should make sure that the TV has the right size and screen resolution for your needs.


2. How to get the best value for your money

The best 55 inch 4K TV to buy right now is the LG 65UF7700. This TV offers a lot of features, including a 4K UHD resolution, HDR10, and a Motion Rate 240. This TV also has many other features, like a Black Stabilizer, which helps to improve image quality when the TV is viewed from an angle. It also has a comfortable design, which is great for those who are looking for a TV that is easy to mount on the wall. This TV also offers a lot of other features and can be purchased for a great price.


3. How to choose the right size

If you are looking for a TV that will fit nicely in your living room, then 55 inch 4K TV might be the right size for you. It is not the largest TV on the market, but it is a great size for most people. You should make sure that the TV you purchase is 4K compatible. If you want a TV that you can use for a long time, then it is important to purchase a TV that is durable. The TV should also be energy efficient. If you want to watch your favorite shows in 4K, then you will need to purchase a 4K TV. If you are not looking to purchase a 4K TV, then you should purchase a 1080p TV.


4. Conclusion.

We hope you enjoyed our article about the best 55 inch 4k tv. The best 55 inch 4k tv is perfect for those who are looking for something high quality and aesthetically pleasing without worrying about the price. We have provided all the necessary information to help you make your decision. If you have any questions, please don't hesitate to contact us at Powell's Sweet Shoppe. Thank you for reading, we would love to hear from you!

 

 

^ Về đầu trang